figures

Wat vertegenwoordigt VMVM  t.o.v. de globale verzekeringsmarkt?

Het marktaandeel van de VMVM-leden zag er in 2019 als volgt uit:

  • Ongevallen inclusief arbeidsongevallen: 10.5%
  • Casco voertuig: 9,0%
  • BA voertuigen: 10,6%
  • Brand: 12,10%
  • BA algemeen: 25,3%
  • Krediet en borgtocht: 40.4%
  • Ziekte: 37,2%
  • Rechtsbijstand: 41.4%
  • Bijstand: 51.9%

Het totale aandeel van de VMVM-leden voor Niet-leven bedraagt 19,5% en voor Leven bijna 22%.
Voor Niet-Leven en Leven samen nemen de VMVM-leden 13,7% van de markt op zich.

Omdat de belangen van de VMVM-leden kunnen verschillen van de grote verzekeraars, laten wij als middelgrote en gespecialiseerde verzekeraars onze tam als groep horen binnen de geledingen van ASSURALIA, de overkoepelende beroepsvereniging van verzekeraars.
Ook naar de toezichthouders, NBB en FSMA laten we in sommige dossiers gezamenlijk onze stem horen. Dit is ook het geval naar dienstverlenende instellingen, belangenverenigingen en commerciële organisaties.