added value

Waarin onderscheiden de leden zich van de andere verzekeraars?

Welke zijn de sterke punten en wat is de toegevoegde waarde?

Het is een cliché geworden te zeggen dat de globalisatie en de specialisatie op de verzekeringsmarkt leidt tot polarisatie.

Langs de ene kant heeft men de groten die steeds groter worden door fusies en die hun specifieke kenmerken hebben in hun beleid. Praktisch allemaal zijn ze gelieerd aan een bank en stellen ze massaproductie voorop. Zij hebben hun eigen methodes, noden en prioriteiten.

Langs de andere kant heeft men de middelgrote en kleine verzekeraars, die niet gebonden zijn aan een financiële instelling. Meestal zijn ze als niche- verzekeraar gespecialiseerd in een beperkt aantal takken, zijn ze regionaal geörienteerd in de distributie of benaderen ze de markt op een heel eigen manier.

Zij onderscheiden zich aldus van de grote verzekeraars, niet alleen in volume en door hun onafhankelijkheid maar vooral door het feit dat ieder zijn eigen profiel heeft.Op die manier kan elk lid een toegevoegde waarde bieden aan de verzekeringsmarkt.

Elke verzekeraar van de vereniging is op mensenmaat gestructureerd met korte beslissingslijnen en een grote betrokkenheid van de medewerkers in de strategie.

Gelet op de specialisatie die een aantal onder hen hebben, beschikt elk lid over gemotiveerd en hooggekwalificeerd personeel dat bovendien juist gezien de structuur polyvalent en flexibel is.
Het gevolg hiervan is dat medewerkers en directie een zeer grote openheid kennen jegens de klanten, wat een snelle en degelijke toegankelijkheid bevordert.

Door het feit dat zij hun meerwaarde halen uit de kleinere structuur staan zij open om oplossingen aan te bieden voor kleinere groepen; groepen die in het macro  economisch gebeuren weinig volume betekenen doch die voor kleine en middelgrote verzekeraars wel belangrijk zijn.
Daarnaast zijn een aantal van de leden zo thuis in specifieke marktsegmenten dat ze oplossingen aanleveren voor grote groepen met op maat gecreëerde producten.