mission

Waarom bestaat VMVM?

Wat is haar opdracht?

De beweegredenen die aan de basis lagen van de oprichting van VMVM, zijn nog altijd aanwezig. Na meer dan 40 jaar is er niets essentieels gewijzigd aan de doelstellingen. Na een grondige analyse op heden blijkt dat de oprichters van toen dezelfde gedachten hadden als de leiding van nu.

Kleine en middelgrote maatschappijen verdienen gezien hun specifieke rol in het verzekeringsgebeuren, billijk vertegenwoordigd te zijn in de overkoepelende beroepsvereniging Assuralia. Gezamenlijk hebben ze spreekrecht en kunnen ze invloed uitoefenen op de beslissingen die op sectorieel vlak moeten genomen worden. Aldus is VMVM vertegenwoordigd op diverse niveaus bij Assuralia alwaar ze de belangen van haar leden dewelke in bepaalde domeinen verschillend kunnen zijn van de grote verzekeraars verdedigt.

Deze belangenverdediging geschiedt daarnaast eveneens bij de toezichthouders NBB & FSMA alsook bij commerciële en dienstverlenende instellingen en bij diverse belangenverenigingen. Naast belangenverdediging worden tal van taken uitgevoerd. Informatieuitwisseling, mededeling van ervaringen en ideeën gebeuren in een open, ongedwongen sfeer, met respect voor de eigenheid van elk lid, en met een zeer ethische ingesteldheid. Geen enkel onderwerp is taboe onder de leden. De leden treden op als collega’s en zeker niet als concurrenten. Zij helpen elkaar bij de oplossing van gemeenschappelijke of individuele problemen.

Door deze onderlinge contacten en door de gezamenlijke observatie van de markt ontstaat een pool van competentie die nuttig is voor iedereen: verzekeraar en verzekerde.

Klik hier voor de informatiebrochure over VMVM:

VMVM Voorstellingsbrochure